Pentax K100D User Manual (sv)

Download
91
 
Ställa in känslighet/kontrast/mättnad/skärpa
Ställ in dessa från fältet övriga inställningar.
 
Ställa in brusreduceringen
Använd brusreduceringsfältet.
Alternativ
Beskrivning
Känslighet
Ställer in känsligheten.
+ : Bilden blir ljusare.
– : Bilden blir mörkare.
Kontrast
Justerar kontrasten mellan ljus och skugga.
+ : Ökar kontrasten mellan ljus och skugga.
– : Minskar kontrasten mellan ljus och skugga.
Färgmättnad
Justerar färgstyrkan.
+ : Färgerna blir starkare.
– : Färgerna blir svagare.
Skärpa
Justerar kantskärpan.
+ : Konturerna framhävs.
– : Konturerna mjukas upp.
Alternativ
Beskrivning
Brusreducering
Minskar bruset (särskilt elektriskt brus i mörka partier).
Reducering av 
falska signaler
Varje enskild pixel på en enchips bildsensor, t.ex. CCD och CMOS, 
representerar rött, grönt eller blått och när man fotograferar motiv intill 
skarpa linjer och fina mönster kan bildpunkterna generera färger som 
inte finns i originalbilden (falska färgsignaler). Denna funktion reducerar 
falska färgsignaler.