Pentax K100D User Manual (sv)

Download
92
 
Ställa in korrigering av objektivaberration
Använd fältet för korrigering av objektivaberration.
Fliken [Marginal lumination compensation] (Kompensering för marginalluminans)
Ställer in marginal luminansen i bilden.
Fliken [Distortion Correction] (Distorsionskorrigering)
Korrigerar distorsioner (objektivaberration som gör raka linjer böjda).
Fliken [Lateral Chromatic Aberration Correction] (Korrigering av lateral kromatisk 
aberration)
Korrigerar lateral kromatisk aberration som innebär en skillnad mellan bildens 
förstoring och dess storlek på grund av olika färgvåglängder i bildkanterna.
Alternativ
Beskrivning
Objektivets bildvinkel
Ställer in den bildvinkel som objektivet hade vid fotograferingen. 
Dra åt vänster för att göra marginalluminansen linjär för mitten 
av objektivet och åt höger för att korrigera de yttre områdena 
på objektivet.
Kompensation
Regeln ställer in kompensationsnivån. Ställ in mellan –50 och 
+120. Dra mot – för att göra mörkare och mot + för ljusare.
Alternativ
Beskrivning
Korrigeringsbalans
Regeln ställer in nivån på distorsionskorrigeringen mellan mitten 
och kanterna på bilden. (Dra åt höger för att bredda området.)
Kompensation
Regeln ställer in kompensationsnivån.
Alternativ
Beskrivning
Röd-kompensation
Regeln ställer in förstärkningen av rött ljus.
Blå-kompensation
Regeln ställer in förstärkningen av blått ljus.