Pentax K100D User Manual (sv)

Download
94
2
Välj [Save] (Spara) på [File]-menyn (Arkiv) eller klicka på 
-
symbolen i verktygsfältet.
Dialogen [Save as] (Spara som) startar.
3
Ange filnamn och plats där filen ska sparas och klicka sedan på 
[Save] (Spara).
Bildfilen sparas.
Alla aktuella justeringar kan sparas som en parameterfil. Sparade justeringar kan 
sedan användas för bearbetning av andra RAW-filer.
1
Klicka på [Save Adjustments] (Spara justeringar) på [File]-
menyn (Arkiv) i huvudfältet eller klicka på 
-symbolen.
Om du markerat flera bilder så startas inte dialogen [Save] (Spara). Bilderna sparas 
under sina ursprungliga filnamn i [Folder to Use] (Mapp som ska användas) som 
angetts i [Options] (Alternativ) (s.102) (filändelserna ändras automatiskt efter 
angivet filformat).
När du valt [Use queue list] (Använd kölista) i [Options] (Alternativ) läggs justeringen 
in som ett jobb i dialogen [Image Processing Queue List] (Kölista för bildbearbetning) 
för bearbetning i klump senare. (s.105)
Spara bildfilsinställningar