Pentax K100D User Manual (sv)

Download
95
Dialogen [Save Adjustments] (Spara justeringar) startar.
2
Ange filnamn och plats där filen ska sparas och klicka sedan på 
[Save] (Spara).
Aktuella inställningar sparas som en inställningsfil (*.ini).
1
Visa RAW-bilder i föhandsgranskningsfältet.
2
Klicka på [Recall Adjustment] (Hämta justeringar) på [File]-
menyn (Arkiv) i huvudfältet eller klicka på 
-symbolen.
Dialogen [Open Adjustment File] (Öppna inställningsfil) startar.
3
Välj mapp och parameterfil och klicka sedan på [Open] (Öppna).
Inställningarna som sparats i parameterfilen återspeglas i parametrarna för 
RAW-filen.
Återkalla bildfilsinställningar