Pentax K100D User Manual (sv)

Download
96
Du kan skriva ut RAW-filen som visas på skärmen. Skriv ut bildfiler med [Print 
Bracketing] (Skriv ut med alternativa inställningar) eller [Enlarge image] (Förstora 
bild).
Ange layout, bildtexter och andra inställningar i [Print]-dialogen (Utskrift).
 
[Print] dialogen (Utskrift)
Välj [Print] (Utskrift) på [File]-
menyn (Arkiv).
 
Inställningar i [Print]-dialogen (Utskrift)
Flikarna där du gör inställningar för [Print Bracketing] (Skriv ut med alternativa 
inställningar) och [Enlarge image] (Förstora bild) visas i [Print]-dialogen (Utskrift).
Skriver ut
[Print]-dialogen (Utskrift)