Pentax K100D User Manual (sv)

Download
97
Fliken [Print Bracketing] (Utskrift med alternativa inställningar)
Utskrift med alternativa inställningar är en funktion där en bild skrivs ut flera gånger 
på en sida med parametrar som justeras automatiskt inom ett inställt intervall så 
att du kan studera utskrifter med olika inställningar samtidigt. En användbar 
funktion för att bestämma optimala parametrar för bilden.
Display Mode (Visningssätt)
Inställning in förhandsgranskningssätt.
Alternativ
Beskrivning
Välja uppdelning
Växlar till fönstret där du väljer bildområde för utskrift med 
alternativa inställningar.
Förhandsgranska
Utskriftslayouten visas.