Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
98
4
Menyreferens
Gör inställningar relaterade till inspelning i menyn [A Inspelning].
Gör inställningar relaterade till uppspelning och redigering av bilder i menyn 
[Q Uppspelning].
Inställningsalternativ i menyn [Inspelning]
Alternativ
Funktion
Sida
Bildton
Ställer in färgtonen för bilderna.
s.108
Antal Pixlar
Ställer in inspelningsstorleken för bilderna.
s.109
Kvalitetsnivå
Ställer in bildkvaliteten.
s.110
Saturationnioponn
Ställer in färgmättnaden.
s.111
Skärpa
Gör bildkonturerna skarpa eller mjuka.
s.111
Kontrast Ställer 
in 
bildens 
kontrast.
s.111
Direktgranskning
Ställer in direktgranskningstiden.
s.170
Auto Alternativexponer
Ställer in automatisk alternativexponering.
s.145
AE-mätning
Väljer vilken del av bildytan som ska användas för ljusmätning 
och inställning av exponeringen.
s.130
Fokusområde
Ändra området som används för skärpeinställningen.
s.121
Fokusfunktion
Välkj autofokusfunktion.
s.122
Blixt Exp. Komp.
Ändrar den mängd blixt som avfyras.
s.146
Inställningsalternativ i menyn [Uppspelning]
Alternativ
Funktion
Sida
Uppspelnings Val
Ställer in inspelningsinformation som ska visas under 
uppspelning.
s.160
Ljust område
Ställ in för att visa en överexponeringsvarning under 
direktgranskning och uppspelning.
s.160
Digitalfilter
Ändrar inspelade bilder till svartvitt eller sepia, eller tillför 
nedtonings- och förvrängningseffekter.
s.71
Bildspel
Spelar upp inspelade bilder efter varandra.
s.68