Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
99
4
Menyreferens
Gör olika inställningar relaterade till kameran i menyn [H Inställning].
*
Anvisningar för hur du kopplar kameran till dator finns på sidan 13 i bruksanvisningen för "PENTAX 
PHOTO Browser 2.1/PENTAX PHOTO Laboratory 2.1".
Inställningsalternativ i menyn [Inställning]
Alternativ
Funktion
Sida
Format
Formaterar SD-minneskortet.
s.162
Ljudsignal
Slår av/på ljudsignalen.
s.163
Datuminställning
Ställer in datumformat och klockslag.
s.163
Världstid
Ställ in för att medge visning av lokaltid vid resor utomlands.
s.164
Language/
Ändrar språk för menyer och meddelanden.
s.167
Info skärm
Ställ in för att visa indikatorer på LCD-skärmen.
s.167
Skärmljusstyrka
Ändrar ljusstyrkan för LCD-skärmen.
s.168
Videoutgång
Ställer in videoformat till TV-apparat.
s.168
Överföringssätt
Ställer in USB-kabelkopplingen (dator eller skrivare).
s.84
Auto Avstängning
Ställer in tiden för automatisk avstängning.
s.169
Fil Numrering
Ställer in metoden för filnumrering.
s.169
Sensorrengöring
Lås spegeln i uppfällt läge för rengöring av CCD:n. 
s.181
Återställning
Återställer alla inställningar utom datum/klockslag, språk/
videoformat och tidzon.
s.171