Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
100
4
Menyreferens
Ställ in anpassade funktioner för att till fullo dra nytta av en systemkameras funktioner med 
anpassningsmenyn. Standardinställningen använder inte anpassade funktioner.
Inställningarna i menyn [A Anpassning] aktiveras när [Inställningar], det första alternativet, 
är O (på).
Inställningsalternativ i menyn [Anpassning]
Alternativ
Funktion
Sida
Inställning
Ställ in för att använda anpassningsmenyn.
Brus Reducering
Använd för att minska bruset vid långa slutartider.
Exponeringsintervall
Ställer in justeringsstegen för exponering.
s.142
ISO-korrigering i läge 
AUTO
ange känslighetsintervall för automatisk korrigering när 
känsligheten [AUTO] är vald.
s.115
Varna f högt ISO tal
Ställer in högsta känslighetsnivå. ISO-känslighetsvarningen 
visas när den överskrids.
s.116
Koppla AE - AF-punkt
Använd för att automatiskt justera AE och fokusområde vid 
flersegmentsmätning baserad på AF-punkt.
s.131
Timer för Exponering
Ställer in exponeringsmätningstid.
s.132
AE-L låst med AF
Använd för att fixera exponeringsvärdet när fokus är låst.
s.124
Inspelbar Bild Nr.
Ställ in för att växla antal inspelningsbara bilder i datapanelen 
och sökaren till antal inspelningsbara seriebilder när 
avtryckaren trycks ned halvvägs.
OK knapp under exp.
Ställer in 4-knappens funktion under fotografering.
s.120
s.121
AE-L aktiv. i M.exp.
Välj exponeringsinställningsmetod när L-knappen trycks 
in i läge a (manuell).
s.140
AF med fjärrstyrning
Ställ in för att använda autofokus vid fotografering med 
fjärrkontroll.
Slutaren utlöses efter AF-aktivering om slutaren utlöses med 
fjärrkontrollen när denna är [På]. Slutaren kan inte utlösas 
förrän i fokus.
AF aktiveras inte vid utlösning av slutaren med fjärrkontrollen 
när denna är [Av].
Fok.ind.akt. m S-obj
Använd för att aktivera fokusindikatorn vid användning av 
objektiv med gängfattning.
Objektivet känns igen även om det inte är monterat på kameran 
när detta alternativ är aktiverat.
Anv. av bländarring
Ställ in för att avaktivera slutarutlösning när bländarringen är 
inställd på annat än s.
s.180
Avtr. under laddning
Ställ in för att utlösa slutaren medan den inbyggda blixten 
laddas.
s.147
Snabbvisn. på skärm
Ställ in för att visa histogram under direktgranskning.
s.170