Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
101
4
Menyreferens
Bildvisn. med först.
Ställer in förstoringen för zoomuppspelning.
Välj mellan [1,2 ggr], [2 ggr], [4 ggr], 
[8 ggr] och [12 ggr]. Standardvärdet är [1,2 ggr].
Manuell Vitb. Inst.
Ställ in för att mäta hela skärmen eller spotområdet vid 
inställning av vitbalans på manuell.
s.113
Färgrymd
Ställ in den färgrymd som ska användas.
s.117
Återställ Spec.funk.
Återställ alla inställningar i anpassningsmenyn till 
standardvärdena.
s.172
Alternativ
Funktion
Sida