Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
102
4
Menyreferens
Användning av Fn-menyn
Tryck på {-knappen när du tar en bild. 
Fn-menyn visas.
Välj funktion med fyrvägsknappen (2345).
Inspelning
Fyrvägsknapp
Alternativ
Funktion
Sida
2
Exponeringssätt
Välj flerbildstagning, självutlösare, fjärrkontroll eller 
automatisk alternativexponering.
s.53,
s.55,
s.59,
s.143
3
Blixtfunktion
Justera metoden för blixtavfyrning.
s.49
4
Vitbalans
Justera efter färgen på ljuskällan som belyser 
motivet.
s.112
5
Känslighet
Ställer in känsligheten.
s.115
200
200
200
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå