Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
103
4
Menyreferens
Tryck på {-knappen medan du tar en bild så visas Fn-
menyn.
Välj funktion med fyrvägsknappen (245).
Uppspelning
Fyrvägsknapp
Alternativ
Funktion
Sida
2
DPOF Inställ.
Ställer in DPOF-inställningarna.
s.79
4
Digitalfilter
Ändrar inspelade bilder till svartvitt eller sepia, eller 
tillför nedtonings- och förvrängningseffekter.
s.71
5
Bildspel
Spelar upp inspelade bilder efter varandra.
s.68
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå