Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
104
4
Menyreferens
Användning av funktionsratten
Du kan växla fotograferingsfunktion genom att ställa symbolerna på funktionsratten mot 
markeringen.
Alternativ
Funktion
Sida
I (Automatiskt)
Väljer automatiskt mellan programmen normalläge, porträtt, 
landskap, makro och rörligt motiv.
s.47
U
(normal)
Den grundläggande fotograferingsfunktionen.
=
(Porträtt)
Det bästa programmet för porträttfotografering.
s
(Landskaps)
Fördjupar skärpeområdet, framhäver konturen och 
mättnaden hos träd och himlen och ger en klar bild.
q
(macro)
Ta livfulla närbilder av blommor.
\
(Inställning för)
Du kan ta skarpa bilder av motiv som rör sig snabbt, t.ex. 
sportbilder.
.
(Porträtt i)
Bilder av människor mot ett kvällslandskap och i skymning.
a
(Blixt Av)
Blixten är avaktiverad. Andra inställningar är samma som i 
normalläge (U).
Rattindikering