Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
105
4
Menyreferens
e
(Bildprogram)
Slutartid och bländare ställs automatiskt in på rätt 
exponering vid fotografering.
s.133
b
 (Bländarautomatik)
Ställ in slutartiden och använd för att uttrycka rörelse i bilden. 
Ta bilder av snabbförflyttande motiv som ser stillastående ut 
eller motiv som ger ett intryck av rörelse.
s.134
c
(Tidsautomatik)
Ställ in bländaren och använd när du vill justera 
skärpedjupet. Använd för att göra bakgrunden oskarp eller 
skarp.
s.136
a
(Manuell)
Kombinera slutartid och bländare för att skapa den bild du 
vill ha.
s.138
p
(Bulb)
Använd för att ta bilder som kräver långtidsexponering, som 
t.ex. fyrverkeri och nattbilder.
s.140
Alternativ
Funktion
Sida