Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
5
Funktionsreferens
Beskriver avancerade funktioner så att du får ut ännu mer av din 
L
-kamera.
Inställning av antalet pixlar och kvalitetsnivå.............................. 108
Skärpeinställning ........................................................................... 118
Inställning av exponering .............................................................. 127
Den inbyggda blixten ..................................................................... 146
Inställningar under uppspelning  .................................................. 160
Kamerainställningar ...................................................................... 162
Återställning ................................................................................... 171