Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
9
Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel:
De symboler som används i denna bruksanvisning förklaras nedan.
Bruksanvisningen
1 Innan kameran tas i bruk
Beskriver kamerans egenskaper, tillbehören och de olika delarnas beteckningar.
2 Förberedelser
I kapitlet beskrivs de första steg som man måste göra när kameran köpts och innan man börjar 
fotografera. Studera och följ anvisningarna.
3 Grundfunktioner
Här förklaras procedurerna för tagning, uppspelning och utskrivning av stillbilder. Läs detta 
kapitel och lär dig alla grundfunktioner för inspelning, uppspelning och utskrivning.
4 Menyreferens
Funktionerna för L knappar och menyer.
5 Funktionsreferens
Beskriver avancerade funktioner så att du får ut ännu mer av din L-kamera.
6 Tillägg
Här förklaras felsökning, extra tillbehör som säljs separat och ytterligare funktioner.
1
Anger sidnumret där relaterad funktion förklaras.
Visar praktisk information.
Anger försiktighetsåtgärder när man använder kameran.
1
6
5
4
3
2