Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
108
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Inställning av antalet pixlar och kvalitetsnivå
Ställ in bildernas färgton. Standardinställningen är [F (ljus)].
Markera i [Image Tone] i menyn [A Inspelning]. (s.98)
Inställning av bildton
F
Bright
Bilderna görs ljusa med hög kontrast och skärpa.
G
Naturlig
Bilderna blir naturliga och lämpar sig för retuschering
Inställningarna kan inte ändras för bildprogram (s.47) då inställningen är fast F (ljus).
OK
OK
Återta
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast