Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
109
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Du kan välja antalet pixlar från P (3008×2008/3008×2000), Q (2400×1600) och 
R (1536×1024). Ju fler pixlar, desto större bild och filstorlek. Filstorleken beror också 
på kvalitetsnivån. Standardinställningen är [P 3008×2000 (JPEG)].
Markera i [Recorded Pixels] i menyn [A Inspelning]. (s.98)
Inställning av antal pixlar
P
3008×2008 (RAW)
3008×2000 (JPEG)
Lämplig för utskrift på A3-papper
Q
2400×1600
Lämplig för utskrift på A4-papper
R
1536×1024
Lämplig för utskrift på A5-papper
Antalet pixlar kan inte väljas om kvalitetsnivån RAW valts. (Fast inställt till 3008×2008)
OK
OK
Återta
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast