Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
110
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Du kan ställa in bildens kvalitetsnivå. Filstorleken beror också på antalet pixlar. 
Standardinställningen är [C (bäst)].
Markera i [Quality Level] i menyn [A Inspelning]. (s.98)
Inställning av kvalitetsnivå
|
RAW
RAW-data är CCD-utdata som sparats utan behandling.
Sådana effekter som vitbalans, kontrast, mättnad och skärpa appliceras inte på 
bilden, men sådan information sparas. Överför till en dator, applicera effekterna med 
medföljande PENTAX PHOTO Laboratory 2.1 och skapa JPEG- och TIFF-bilder.
C
Bäst
Lägsta komprimering, lämpar sig för utskrift av stora bilder, som t.ex. A4-storlek. 
Bilderna sparas i JPEG-format.
D
Bättre
Standardkomprimering, lämpar sig för visning som fotografier eller på 
datorskärmen. Bilderna sparas i JPEG-format.
E
Bra
Högsta komprimering, lämpar sig för e-postbilagor och webbsidor. 
Bilderna sparas i JPEG-format.
OK
OK
Återta
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast