Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
111
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Välj mellan fem nivåer av mättnad, skärpa och kontrast. Standardinställningen är 
[0 (standard)] för alla.
Markera [Saturation], [Sharpness] och [Kontrast] i menyn [A Inspelning]. (s.98)
Mot +
: större mättnad
Mot –
: mindre mättnad
Mot +
: mer skärpa
Mot –
: mindre skärpa
Mot +
: större kontrast
Mot –
: mindre kontrast
Inställning av mättnad/skärpakontrast
Färgmättnad
Ställer in färgmättnaden.
Skärpa
Gör bildkonturerna skarpa eller mjuka.
Kontrast
Ställer in bildens kontrast.
Inställningarna kan inte ändras för bildprogram (s.47). 
Utgå
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast
Utgå
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast
Utgå
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast