Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
112
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Motivets färg ändras i förhållande till ljuskällan. Samma vita objekt kan exempelvis ha en 
annan vit nyans i dagsljus än i lampljus. I kameror som använder film, justeras detta genom 
att man byter filmtyp eller använder filter. I digitalkameror justeras vitheten med vitbalansen. 
Standardinställningen är [F (auto)].
Färgtemperaturen (K) är ungefärlig och anger inte precis färg.
Markera [White Balance] i Fn-menyn. (s.102)
Inställning av vitbalans
F
Auto
Ställ in för automatisk justering av vitbalansen. (Ca. 4000 till 8000K)
G
Dagsljus
Ställ in vid fotografering i solsken. (Ca. 5200K)
H
Skugga
Ställ in vid fotografering i skugga. (Ca. 8000K)
^
Moln
Ställ in vid fotografering på mulna dagar. (Ca. 6000K)
J
Dagsljus Färgton
Ställ in vid fotografering i lysrörsbelysning. Välj typ av fluorescerande ljus, 
från W (vitt) (4200K), N (neutralt vitt) (5000K) till D (dagsljus) (6500K).
I
Glödlampsljus
Ställ in vid fotografering under glödlampa eller annan volframbelysning. 
(Ca. 2850K)
b
 Blixt
Ställ in vid fotografering med den inbyggda blixten.
(Ca. 5400K)
K
Manuell
Ställ in för att fotografera genom att manuellt justera vitbalansen.
• Manuell inställning beskrivs på sidan s.113.
• Vitbalansen kan inte ändras för bildprogram (s.47).
OK
OK
OK
OK
Vitbalans
Vitbalans
Auto
Auto
Vitbalans
Auto