Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
113
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
 
Du kan justera vitbalansen i förhållande till ljuskällan vid fotografering. Med manuell vitbalans 
kan kameran lagra fina nyanser som inte kan justeras exakt med de förinställda värdena för 
vitbalansen i kameran (s.112). Detta ger optimal vitbalans för dina omgivningar.
1
Ställ funktionsratten på ebc eller a.
2
Tryck på {-knappen.
Fn-menyn visas.
3
Tryck på fyrvägsknappen (4).
Bilden [Vitbalans] visas.
Manuell justering av vitbalansen
Färgtemperatur
Ljusets färg ändras mot blått när färgtemperaturen stiger och mot rött när 
färgtemperaturen sjunker. Färgtemperatur beskriver denna ändring av ljusets färg som 
absolut temperatur (K: Kelvin). Med denna kamera kan vitbalansen ställas in så att bilder 
med naturliga färger kan tas under varierande ljusförhållanden.
2000
3000
4000
5000 6000
8000 10000 12000 [ K ]
Stearinljus
Fotogenlampa
Glödlampsljus
Halogenljus
V
itt (L
ysrörsbelys.)
Dagsljus
Molnigt
Skugga
Klar himmer
Dagsljus (L
ysrörsbelys.)
Neutralvit (L
ysrörsbelys.)
Blixt
Rödstick
Blåstick