Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
115
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Man kan ställa in känsligheten så att den passar omgivningsljuset.
Du kan välja [AUTO] för känsligheten eller ange ett känslighetsintervall motsvarande ISO 200 
till 3200. Standardinställningen är [AUTO].
Markera [Sensitivity] i Fn-menyn. (s.102)
Välj intervall för automatisk inställning av känsligheten när du valt känslighetsinställningen 
[AUTO]. Standardinställningen för intervallet är [ISO 200-400].
Markera i [ISO-korrigering i läge AUTO] i menyn [A Anpassning]. (s.100)
Inställning av känslighet
Bilderna kan bli brusigare om du väljer högre känslighet.
Ange intervall för automatisk korrigering i läge AUTO
1
ISO 200-400
Justerar känsligheten automatiskt inom området ISO 200 till 400.
2
ISO 200-800
Justerar känsligheten automatiskt inom området ISO 200 till 800.
3
ISO 200-1600
Justerar känsligheten automatiskt inom området ISO 200 till 1600.
4
ISO 200-3200
Justerar känsligheten automatiskt inom området ISO 200 till 3200.
800
800
800
1600
1600
1600
3200
3200
3200
400
400
400
200
200
200
Auto
Auto
OK
OK
OK
OK
Känslighet
nslighet
Känslighet
Auto
Autojustering av ISO
ISO Känsligheten
Autojusteras vid behov
mellan ISO 200-400
ISO  200-400
ISO  200-800
ISO  200-1600
ISO  200-3200