Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
116
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
ISO-känslighetsvarningen visas i sökaren när inställd känslighet överskrids. 
Ställ in en känslighet som inte används ofta så att du inte glömmer att återställa när 
känsligheten höjts. Standardinställningen är att ISO-känslighetsvarningen inte visas.
Markera i [ISO Snstvty Wrn Dspl] i menyn [A Anpassning]. (s.100)
[o (ISO-känslighetsvarning)] visas i sökaren när inställd känslighet väljs eller överskrids.
Känsligheten korrigeras inte i följande fall:
• Exponeringsfunktionen är a (manuell) eller p (B-läge)
• Blixten avfyras
• Automatisk alternativexponering (Auto bracketing)
• EV-kompensation
ISO-känslighetsvarning
1
Av
ISO-känslighetsvarningen visas inte.
2
ISO 400
ISO-känslighetsvarningen visas när ISO 400 väljs eller överskrids.
3
ISO 800
ISO-känslighetsvarningen visas när ISO 800 väljs eller överskrids.
4
ISO 1600
ISO-känslighetsvarningen visas när ISO 1600 väljs eller överskrids.
5
ISO 3200
ISO-känslighetsvarningen visas när ISO 3200 väljs eller överskrids.
ISO-känslighetsvarningen visas inte om känsligheten korrigeras automatiskt (s.115).
Varna f högt ISO tal
Varning för ISO Känsl.
visas ej i sökaren
Av
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200