Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
117
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Du kan ställa in den färgrymd som ska användas. Standardinställningen är [1 (sRGB)].
Markera i [Color Space] i menyn [A Anpassning]. (s.101)
Inställning av färgrymd
1
sRGB
Ställer in färgrymden sRGB.
2
AdobeRGB
Ställer in färgrymden Adobe RGB.
Färgrymd
Ställs i läge för
sRGB Färgrymd
sRGB
AdobeRGB
Färgrymd
Färgskalor för I/O-enheter, som t.ex. digitalkameror, skärmar och skrivare, är olika.
Denna färgskala kallas färgrymd.
För att återskapa olika färgrymder i olika enheter finns standard färgrymder. Denna 
kamera stöder sRGB och AdobeRGB.
sRGB använd i huvudsak till datorer.
AdobeRGB täcker ett bredare område än sRGB och används bl.a. i industriell 
tryckning.
En bild som skapats i AdobeRGB kan verka ljusare än en som skapats i sRGB vid 
utmatning från en sRGB-kompatibel enhet.