Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
118
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Skärpeinställning
Skärpan kan ställas in med följande metoder:
Du kan välja autfokusområde [Brett] eller [Spot]. (s.121)
Du kan också välja autofokusfunktionen l (enkel), då skärpan ställs in när du trycker ner 
avtryckaren halvvägs och sedan låses, eller k (kontinuerlig) då skärpan hålls på motivet 
genom kontinuerliga justeringar medan avtryckaren hålls halvvägs nedtryckt. (s.122)
1
Ställ fokuseringsväljaren på =.
=
Autofokus
Kameran ställer in skärpan när du trycker ner avtryckaren 
halvvägs.
\
Manuell skärpeinställning 
Manuell justering av skärpan.
Autofokus