Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
120
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Du kan ställa in så att den fokusering som görs när avtryckaren trycks ned halvvägs 
annulleras och görs när 4-knappen trycks ned. Detta är praktiskt om du tillfälligt vill 
använda autofokus när du valt manuell skärpeinställning.
Markera [3 (aktivera AF)] i [OK knapp under exp.] i menyn [A Anpassning]. (s.100)
Använd 4-knappen för att fokusera på motivet
Använd bara funktionen om du har objektiv som är kompatibla med Quick Shift Focus.
• Välj [4 (annullera AF)]. \ visas i sökaren medan 4-knappen är nedtryckt. 
Autofokus aktiveras inte när avtryckaren trycks ned. Detta är praktiskt när du tillfälligt 
vill använda manuell skärpeinställning medan autofokus är inställt.
• Du kan fokusera med fokusringen och utlösa slutaren medan 4-knappen trycks ned 
om du använder ett objektiv som är kompatibelt med Quick Shift Focus. (Släpp 4-
knappen för att omedelbart gå tillbaka till AF.)
OK knapp under exp.
Av
Spot AF
Aktivera AF
Avaktivera AF
AF ej aktiverad med
avtryckare, aktivera
endast med OK-knapp