Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
121
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Du kan välja område som autofokus använder för skärpeinställningen. Standarinställningen 
är [N (Brett)].
Ställ in [Fokusområde]-inställningen på [A Inspelningsinställningar]-menyn (s.98).
Ställa in Fokusområde
N
Brett
Kameran använder det breda området i mitten på skärmen (inom 
fokusområdet) och ställer in skärpan på motivet som finns närmast.
6
Spot
Kameran använder ett smalt fokusområde för att göra fokuseringen på ett 
specifikt motiv enkel.
Om du valt [2 (Spot AF)] för [OK mellan tagningar] (s.120) på menyn [A Anpassa], växlar 
kameran till [6 (Spot)] så länge som 4-knappen hålls intryckt om du valt fokusområde 
[N (Brett)].
Direktgranskning
1 sek
Inspelning
Auto Alt.Exp
AE Mätning
Fokusområde
AF läge
Blixt Exp. Komp.
0.0
OK
OK
Återta