Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
122
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Du kan välja mellan två autofokusfunktioner. Standardinstllningen är [l (enkel)].
Välj [AF-funktion] på menyn [A Inställningar] (s.98).
Ställa in AF-funktion
l
Enkel
Skärpeinställningen låses när du trycker ner avtryckaren halvvägs.
k
Kontinuerlig
Motivet hålls i fokus genom kontinuerlig justering av skärpan medan du 
håller avtryckaren halvvägs nedtryckt.
• Inställningarna kan inte ändras för bildprogram (s.47). 
• k (kontinuerlig) kan välja när funktionsratten står på e, b, c eller a. 
Autofokusfunktionen k väljs för \ (motiv som rör sig) i bildprogrammet.
AF.C
AF.S
OK
OK
Direktgranskning
1 sek
Inspelning
Auto Alt.Exp
AE Mätning
Fokusområde
AF läge
Blixt Exp. Komp.
Återta