Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
124
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
4
Komponera om bilden med 
avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Markera [AE-L with AF locked] i menyn [A Anpassning] (s.100) för att fixera 
exponeringsvärdet när fokus är låst. Standardinställningen är att exponeringen inte fixeras.
• Fokus är låst medan fokusindikatorn []] är tänd.
• Vrids zoomringen när fokus är låst, kan det få motivet ur skärpa.
• Ljudsignalen kan stängas av. (s.163)
• Du kan inte låsa skärpan om du valt k (kontinuerlig) eller om du valt bildprogrammet 
\ (motiv som rör sig). I läge k (kontinuerlig) eller \ (motiv som rör sig), fortsätter 
autofokuseringen att justera skärpan på motivet tills slutaren utlöses. (Kontinuerlig 
autofokusering)
Fixering av exponering när fokus är låst
1
Av
Exponeringen fixeras inte när fokus är låst
2
Exponeringen fixeras när fokus är låst
AE-L låst med AF
AE är inte kopplad
till Fokuslåsning
Av