Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
127
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Inställning av exponering
Korrekt exponering bestäms av en kombination av slutartid och bländarinställning. Det finns 
många korrekta slutartids- och bländarkombinationer för ett givet motiv. Olika kombinationer 
skapar olika effekter.
Slutartiden bestämmer hur länge ljuset får träffa CCD:n. Justera den mängd ljus som träffar 
CCD:n.
 
Längre slutartider
Om motivet rör sig, blir motivet oskarpt eftersom 
slutaren är öppen längre tid.
Man kan förstärka effekten av rörelse (floder, vattenfall, 
vågor, m.m.) genom att avsiktligt använda en längre 
slutartid.
 
Kortare slutartider
Väljer man en kortare tid, fryses motivets rörelse på 
bilden.
Kortare slutartider motverkar även skakningsoskärpa.
Effekt av bländare och slutartid
Effekt av slutartid