Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
1
Innan kameran tas i bruk
Kontrollera paketinnehållet och delarnas namn före användning.
L
 Egenskaper  ...................................................................... 12
Innehållet i kartongen ...................................................................... 13
Kamerans delar  ................................................................................ 14