Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
128
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Justera den mängd ljus som träffar CCD:n genom att ändra bländaren.
 
Stor bländaröppning (mindre bländarvärde)
Objekt som är närmare och längre bort än motivet i 
fokus blir oskarpare. Fotograferar man exempelvis en 
blomma mot ett landskap med stor bländaröppning, blir 
landskapet framför och bakom blomman suddigt och 
endast blomman framhävs.
 
Liten bländaröppning (större bländarvärde)
Skärpedjupet ökar framåt och bakåt. Fotograferar man 
exempelvis en blomma mot ett landskap med 
bländaren stängd, blir landskapet framför och bakom 
blomman skarpt.
Effekt av bländare
Skärpedjup
När man ställer in skärpan på en del av ett motiv, finns det ett område där föremål som 
befinner sig närmare och längre bort också är i fokus. Detta område kallas skärpedjup.
• Skärpedjupet för L varierar beroende på objektiv men jämfört med en 
35 mm kamera är värdet ca. en bländarinställning lägre (det fokuserade området blir 
snävare).
• Ju vidare vidvinkelobjektiv och ju längre bort motivet, desto vidare är skärpedjupet. 
(Vissa zoomobjektiv har ingen skala för skärpedjup p.g.a. deras struktur.)
Skärpedjup
Grunt
Djupt
Fokusområde
Smalt
Brett
Bländare
Öppen
Stängd
(mindre värde)
 (större värde)
Objektivets brännvidd
Längree
Kortare
(tele)
(bredare)
Avstånd till motivet
Kort
Långt