Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
129
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
När man ställer in skärpan på en del av ett motiv, finns det ett område där föremål, som 
befinner sig närmare och längre bort, också är i fokus. Detta område kallas skärpedjup. 
Med skärpedjupsbekräftelsen kan skärpedjupet kontrolleras i sökaren innan bilden tas.
1
Fokusera på motivet.
2
Vrid huvudströmbrytaren till | 
medan du tittar i sökaren.
Du kan kontrollera skärpedjupet i sökaren om du 
håller strömbrytaren nedtryckt.
Kontroll av skärpedjupet
• När strömbrytaren står i läget förhandsgranskning (|), visas ingen 
fotograferingsinformation i sökaren och slutaren kan inte utlösas.
• Skärpedjupet kan kontrolleras för alla exponeringsfunktioner.