Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
131
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Mätningen görs i mitten av skärmen. Använd denna 
mätning när du vill kompensera exponeringen efter 
egen erfarenhet, snarare än att överlåta det åt 
kameran. Denna illustration visar att känsligheten 
ökar när mönsterhöjden ökar (mitten). Denna 
funktion kompenserar inte automatiskt för motljus.
Med spotmätning mäts ljuset endast inom ett 
begränsat område i mitten av skärmen, så som visas 
i bilden. Man kan kombinera detta med AE-lås 
(s.142) när motivet är mycket litet och det är svårt att 
få rätt exponering.
Centrumvägd mätning
Spotmätning
Länkning av AF-punkt och AE under flersegmentsmätning
På [Koppla AF-punkt och AE] (s.100) på [A Anpassa]-menyn kan du koppla 
exponeringsmätpunkten och fokuspunkten i fokusområdet vid flersegmentsmätning. 
Standardinställningen är [1 (Av)].
1
Av
Exponeringen ställs in separat från fokuspunkten.
2
On (På)
Exponeringen ställs in i enlighet med fokuspunkten.