Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
132
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Denna kamera har fem exponeringsfunktioner förutom bildprogrammen.
Ändra exponeringsfunktion med funktionsväljaren (s.104).
Ändring av exponeringsfunktion
Exponerings-
funktion
Beskrivning
Exponerings-
kompensation
Ändrar 
slutartid
Ändrar 
bländare
e
 (Program)
Slutartid och bländare ställs automatiskt in 
för att ge korrekt exponerade bilder.
Ja
Nej
Nej
b
 (Shutter 
Priority)
Ställ in slutartiden vid fotografering av motiv 
som rör sig. Ta bilder av motiv som rör sig 
snabbt så att de ser stillastående ut eller 
använd en slutartid som gör att motiven 
uttrycker rörelse.
Ja
Ja
Nej
c
 (Aperture 
Priority)
Ställ in bländaren när du vill justera 
skärpedjupet. Du kan göra bakgrunden 
suddig eller få bilden skarp över hela 
bilddjupet.
Ja
Nej
Ja
a
 (Manual)
Kombinera slutartid och bländare för att 
skapa den bild du vill ha.
Nej
Ja
Ja
p
 (Bulb)
Använd för att ta bilder som kräver 
långtidsexponering, som t.ex. fyrverkeri och 
nattbilder.
Nej
Nej
Ja
Inställning av exponeringsmätningstid
Mätningstiden ställs in i [Meter Operating Time] i menyn [A Anpassning] (s.100). 
Standardinställningen är [1 (10 sek)].
1
10 sek
Mätningstiden är inställd till 10 sekunder.
2
3 sek
Mätningstiden är inställd till 3 sekunder.
3
30 sek
Mätningstiden är inställd till 30 sekunder.