Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
133
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Slutartid och bländare väljs automatiskt för att ge korrekt exponerade bilder. 
Gör följande för att justera exponeringen.
1
Ställ funktionsratten på e.
2
Vrid e-ratten medan du trycker på 
mc
-knappen och justera 
exponeringen.
Exponeringskompenseringen visas i sökaren 
och på datapanelen.
Slutartid och bländarvärde visas också medan 
exponeringen justeras.
Funktionen e (program)
• Ställ in exponeringskompensationen i steg om 1/2 EV eller 1/3 EV. Ställ in 
inställningsstegen i [Expsr Setting Steps] i menyn [A Anpassning]. (s.142)
• Man kan automatiskt korrigera känsligheten om 
lämplig exponering inte kan ställas in med 
inställda kriterier. Välj [Känsliget] [AUTO] på 
Fn-menyn. (s.115)
• Ställ bländaren på s medan autolåsknappen 
hålls nedtryckt om ett objektiv med bländarring 
används.
EV-kompensation