Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
134
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Ställ in slutartiden och använd den för att uttrycka rörelse i bilden. Ställ in kortare slutartid och 
fånga snabbförflyttande motiv som om de vore stillastående eller längre slutartid och ta livliga 
bilder. Bländarvärdet ställs automatiskt in på rätt exponering i förhållande till slutartid.
1
 Effekt av bländare och slutartid (s.127)
1
Ställ funktionsväljaren på b.
2
Vrid e-ratten och justera 
slutartiden.
Slutartiden och bländarvärdet visas i sökaren 
och på datapanelen.
Funktionen b (bländarautomatik)