Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
135
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
• Vrid e-ratten medan du trycker på mc-knappen och justera 
exponeringskompensationsvärdet. (s.141)
• Slutartids- och bländarvärdesstegen kan ställas in i steg om 1/2 eller 1/3 EV. Markera i 
[Expsr Setting Steps] i menyn [A Anpassning]. (s.142)
• Man kan automatiskt korrigera känsligheten om lämplig exponering inte kan ställas in 
med inställda kriterier. Välj [Känsliget] [AUTO] på Fn-menyn. (s.115)
• Ställ bländaren på s medan autolåsknappen 
hålls nedtryckt om ett objektiv med bländarring 
används. 
Exponeringsvarning
Om motivet är för ljust eller för mörkt, blinkar 
bländarvärdet i sökaren och på datapanelen. Välj 
kortare slutartid om motivet är för ljust och längre 
slutartid om motivet är för mörkt. När slutartiden 
inte längre blinkar, kan du ta en bild med rätt exponering.
Om både slutartiden och bländarvärdet blinkar i sökaren, är motivet utanför 
mätområdet och rätt exponering kan inte fås även om slutartiden ändras.
Använd ett ND-filter om motivet är för ljust.
Använd blixt om det är för mörkt.