Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
136
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Ställ in bländaren och använd när du vill justera skärpedjupet. Skärpdjupet blir större och 
föremål framför och bakom motivet är skarpa när bländaren ställs in på högre värde. 
Skärpedjupet blir mindre och föremål framför och bakom motivet är suddiga när bländaren 
ställs in på lägre värde.
Slutartiden ställs automatiskt in på rätt exponering i förhållande till bländarvärdet.
1
 Effekt av bländare och slutartid (s.127)
1
Ställ funktionsväljaren på c.
2
Vrid e-ratten för att justera 
bländarvärdet.
Slutartiden och bländarvärdet visas i sökaren 
och på datapanelen.
Funktionen c (tidsautomatik)