Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
138
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Slutartid och bländarvärde kan ställas in. Funktion kan du använda för att kombinera värden 
och få bilderna som du vill ha dem. Funktionen är praktisk om man alltid fotograferar med 
samma kombination av slutartid och bländare eller tar avsiktligt under- (mörkare) eller 
överexponerade (ljusare) bilder.
1
 Effekt av bländare och slutartid (s.127)
1
Sätt funktionsväljaren på a.
2
Vrid e-ratten och justera 
slutartiden.
3
Vrid e-ratten medan du trycker 
på 
mc-knappen och justera 
bländaren.
Funktionen a (manuell)