Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
141
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Detta låter dig avsiktligt under- (mörkare) eller överexponera (ljusare) bilder. 
Exponeringskompensationen kan justeras från –2 till +2 (EV) i steg om 1/2 eller 1/3 EV.
Markera i [Expsr Setting Steps] i menyn [A Anpassning]. (s.142)
1
Ställ in kompensationen med 
e-ratten medan du trycker på 
m
c
-knappen.
2
Kontrollera kompensationsvärdet 
i sökaren
m
 visas under kompenseringen.
m
 blinkar när blixten fälls upp om 
blixtkompensation är inställd.
Inställning av exponeringen
Exponeringskompensation är inte möjligt när exponeringsfunktionen är inställd på a 
(manuell) eller p (B-läge).
Exponeringskompensationen kan inte annulleras genom att stänga av kameran eller välja 
en annan exponeringsfunktion.
mc
-knapp
Kompensationsvärde