Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
142
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Ställ in exponeringsinställningsstegen i [Expsr Setting Steps] i menyn [A Anpassning] till 
steg om 1/2 eller 1/3 EV.
AE-låset är en funktion som memorerar exponeringen innan man tar bilden. Använd låset när 
motivet är för litet eller befinner sig i motljus och korrekt exponering inte kan uppnås.
1
Tryck på L-knappen.
Kameran memorerar aktuell 
exponeringsinställning (ljuset).
Tryck på den igen för att låsa upp.
Ändring av exponeringsinställningssteg
Memorering av exponeringen före fotografering (AE-lås)
• @ visas i sökaren när AE-låset är aktiverat. (s.20)
• Exponeringsinställningen finns kvar i minnet dubbelt så länge som mätningstimern efter 
det att L-låsknappen släppts. Exponeringsinställningen är låst så länge som 
L-knappen hålls nedtryckt eller avtryckaren hålls nedtryckt halvvägs.
• En ljudsignal avges när L-låsknappen trycks in. Ljudsignalen kan stängas av. 
(s.163)
• Skärpan kan inte låsas exponeringsfunktionen är inställd på a (manuell) eller p (B-läge).
• Kombinationen av slutartid och bländarvärde ändras beroende på zoomläget även med 
AE-låset aktiverat om man har ett zoomobjektiv vars maximala bländare varierar i 
förhållande till brännvidden. Exponeringsvärdet ändras dock inte och bilden tas med 
den ljusstyrka som ställts in av AE-låset.
• Om exponeringsfunktionen är a (manuell), justeras bländare och slutartid för att ställa 
in korrekt exponering när L trycks in.
• Exponeringen kan fixeras när fokus är låst. Markera i [AE-L with AF locked] i menyn 
[A Anpassning]. (s.124)
Exponeringsintervall
Exponeringsintervallen
är ställda till
1/2 EV Steg
1/2 EV Steg
1/3 EV Steg