Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
143
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Man kan ta seriebilder med olika exponering när avtryckaren trycks ned. Den första rutan 
exponeras utan kompensation, den andra blir underexponerad (negativ kompensation) och 
den tredje överexponerad (positiv kompensation).
1
Tryck på {-knappen i 
inspelningsläge.
Fn-menyn visas.
2
Tryck på fyrvägsknappen (2).
Skärmen med frammatningsalternativen visas.
3
Markera [(automatisk 
alternativexponering)] med 
fyrvägsknappen (
5).
Ändring av exponering och fotografering 
(automatisk alternativexponering)
Normal exponering
Underexponering
Överexponering
200
200
200
Fn
OK
Utg
Utgå
Utgå
OK
OK
OK
OK
Exponeringss
Exponeringssätt
tt
Auto Alternativexponer.
Auto Alternativexponer.
Exponeringssätt
Auto Alternativexponer.