Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
146
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Den inbyggda blixten
Man kan ändra blixteffekten inom ett område av –2,0 till +1,0. Blixtkompensationsvärdena är 
som följer för 1/3 EV och 1/2 EV.
* Ställ in stegintervallen i [Exponeringsintervall] i menyn [A Anpassning]. (s.142)
Markera i [Blixt  Exp. Komp.] i menyn [A Inspelning]. (s.98)
Kompenserande blixteffekt
Stegintervall
Blixtkompensation
1/2EV
––2.0, –1.5, –1.0, –0.5, 0.0, +0.5, +1.0
1/3EV
––2.0, –1.7, –1.3, –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
• m blinkar i sökaren när blixten fälls upp under blixtkompensation. (s.20)
• Om den maximala blixteffekten överskrids vid kompensation till plussidan (+), blir ingen 
kompensation effektiv.
• Kompensering till minussidan (–) påverkar ev. inte bilden om motivet är för nära, 
bländaren är låg eller känsligheten hög.
OK
OK
1.0
0.5
0.5
0.0
Direktgranskning
1 sek
Inspelning
Auto Alt.Exp
AE Mätning
Fokusområde
AF läge
Blixt Exp. Komp.
Återta