Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
147
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Kan ställas in att medge fotografering medan blixten laddas.
Markera [2 (på)] för [Avtr. under laddning] i menyn [A Anpassning] (s.100). 
Standardinställningen är att bilder inte kan tas medan blixten laddas.
• Vid fotografering av motiv som rör sig kan du använda blixten för att ändra effekten av 
oskärpa.
• Slutartider på 1/180 sek. och längre kan användas vid blixtfotografering.
• Bländarvärdet ändras automatiskt i förhållande till det omgivande ljuset.
• Slutartiden är låst på 1/180 sek. vid användning av andra än DA-, D FA-, 
FA J-, FA- och F-objektiv.
• Du kan ställa in önskad bländare för att ta en blixtbild när du vill ändra skärpedjupet eller 
fotografera ett motiv längre bort.
• Slutartiden ändras automatiskt i förhållande till det omgivande ljuset.
• Slutartiden ändras inom området 1/180 till längre tid (s.42) som minskar 
skakningsoskärpan. Den längsta slutartid som kan användas, beror på objektivets 
brännvidd.
• Slutartiden är låst på 1/180 sek. vid användning av andra än DA-, D FA-, FA J-, 
FA- och F-objektiv.
Fotograferingen under blixtladdning
Blixtkaraktäristik i varje exponeringsfunktion
Användning av blixt i funktionen b (bländarautomatik)
Användning av blixt i funktionen Av (tidsautomatik)
Avtr. under laddning
Av
Tillåter avtryck när
inbyggd blixt laddas