Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
13
1
In
na
ka
me
ra
n
 ta
s i 
bruk
Innehållet i kartongen
Nedanstående tillbehör medföljer kameran.
Kontrollera att alla tillbehör finns med.
* Batterierna som följer med kameran är till för att kontrollera kamerans funktioner.
Lock för tillbehörssko F
K
 (monterat på kameran)
Ögonmussla F
N
 (Sitter på kameran)
ME sökarlock
Kamerahuslock
(monterat på kameran)
USB-kabel
I-USB17
Videokabel
I-VC28
Programvara (CD-ROM)
 S-SW34
Rem
 O-ST10
AA alkaliska batterier*
 (four)
Bruksanvisning
(denna handbok)