Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
148
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Blixtsynkronisering till lång slutartid kan användas för tagning av porträtt med solnedgången 
i bakgrunden. Såväl porträttet som bakgrunden blir vackra.
 
Funktionen b (bländarautomatik)
1 Ställ funktionsväljaren på b.
b
 (bländarautomatik) ställs in.
2 Ställ in önskad slutartid med e-ratten.
Bakgrunden korrigeras inte rätt om bländarvärdet blinkar när slutartiden ställs in. 
Ställ in slutartiden så att bländaren inte blinkar.
3 Tryck på K-knappen.
Blixten fälls upp.
4 Ta bilden.
 
Funktionen a (manuell)
1 Sätt funktionsväljaren på a.
a
-funktionen (manuell) väljs.
2 Ställ in en slutartid (längre än 1/180 sek.) och en bländare som ger korrekt exponering.
3 Tryck på K-knappen.
Blixten fälls upp.
I funktionen a (manuell) kan blixten fällas upp när som helst.
4 Ta bilden.
Blixtsynkronisering till lång slutartid
• Blixtsynkronisering till lång slutartid ger längre slutartid. Använd stativ för att undvika 
kameraskakning. Om motivet rör sig blir bilden också suddig.
• Fotografering med synkronisering till lång slutartid kan också göras med fristående blixt.