Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
149
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Vid fotografering med blixt fordras vissa kriterier mellan ledtal, bländare och avstånd.
Beräkna och justera fotograferingsförhållandena om blixt inte räcker.
Ledtal för inbyggd blixt
Nedanstående ekvation används för att beräkna blixtavståndet för bländarvärden.
Längsta blixtavstånd L1 = ledtal ÷ vald bländare
Kortaste blixtavstånd L2 = längsta blixtavstånd ÷ 5*
* Värdet 5 i formeln ovan är ett fast värde som bara gäller när den 
inbyggda blixten används ensam.
Exempel
När känsligheten är [ISO200] och bländarvärdet är F4
L1 = 15,6 ÷ 4 = ung. 3,9 (m)
L2 = 3,9 ÷ 5 = ung. 0,8 (m)
Blixten kan därför användas inom området 0,8 till 3,9 m.
Blixten kan inte användas om avståndet till motivet är kortare än 0,7 m. Om blixten 
används på kortare avstånd än 0,7 m, fås vinjettering i bildens hörn, ljuset fördelas 
ojämnt och bilden kan bli överexponerad.
Avstånd och bländare vid användning av den inbyggda 
blixten
Känslighet
Ledtal
ISO200
15.6
ISO400
22
ISO800
31
ISO1600
44
ISO3200
62
Beräkning av fotograferingsavstånd baserat på bländarvärdet