Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
150
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Nedanstående ekvation används för att beräkna bländarvärdet för blixtavstånd.
Använt bländarvärde F = ledtal ÷ fotograferingsavstånd
När känsligheten är [ISO200] och fotograferingsavståndet är 5,2 m, är bländarvärdet:
F = 15.6 ÷ 5.2 = 3
Om resultatet (3 i exemplet ovan) inte finns som objektivbländare, används i allmänhet 
nästa mindre siffra (2,8 i exemplet ovan).
Beräkning av bländarvärde baserat på fotograferingsavstånd